Dofinansowania

 

 

Potrzebujesz wsparcia finansowego na zakup naszych produktów?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Otrzymasz niezbędne informacje do otrzymania dofinansowania

lub samodzielnie zapoznaj się z kryteriami formalnymi.

1. Dofinansowanie PCPR lub MOPS do wyrobów medycznych na zlecenie finansowanych przez NFZ
2. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ
3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych
4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych


DOFINANSOWANIE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ZLECENIE
Zakres ten reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 maja 2017 Dz.U. poz.1061.
Minister Zdrowia w załączniku do rozporządzenia ustalił:
1)wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020), wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2) kryteria przyznawania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
3) okresy użytkowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
4) limity cen napraw wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.


JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NFZ?
Udaj się do lekarza po zlecenie na wyrób medyczny na zlecenie.
Uwaga! Lekarz pierwszego kontaktu może wystawić zlecenie tylko na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (sprawdź w  załączniku do rozporządzenia).
Potwierdź zlecenie do realizacji w oddziale NFZ (Nie wiesz gdzie potwierdzić zlecenie? Pomożemy – skontaktuj się z naszym przedstawicielem lub zadzwoń do któregoś z naszych SKLEPÓW MEDYCZNYCH AKSON).
Przyjdź do najbliższego Sklepu Medycznego AKSON i zrealizuj zlecenie lub staraj się o zwiększenie środków na zalecony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy poprzez dofinansowanie z PCPR lub MOPS.


JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z PCPR LUB MOPS?
Masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ? Zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.1. DOFINANSOWANIE PCPR lub MOPS DO WYROBÓW MEDYCZNYCH NA ZLECENIE FINANSOWANYCH PRZEZ NFZ

Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już odebrany, a udział własny zapłacony, możesz starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego w wysokości:

100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany WYRÓB MEDYCZNY NA ZLECENIE oraz 150% kwoty dopłaty i limitu ( nie wszystkie PCPRy i MOPSy dopłacają 150% do sumy dopłaty i limitu - niektóre zwracają jedynie dopłatę i dopłacają kwotę stanowiącą do 150% limitu jaki został wyznaczony rozporządzeniem MZ na dany WYRÓB MEDYCZNY NA ZLECENIE (jeśli cena zakupu przekroczyła ustalony limit);
Np. zakupiony został materac p/o VCM502 w cenie 1000 zł - finansowanie NFZ wyniosło 280 zł (70% z limitu 400 zł), a udział własny 720 zł.
Zwrot kosztów można otrzymać w wysokości: (400 zł - 70%) + (400 zł x 150%) = 720 zł

Po otrzymaniu tego dofinansowania materac VCM502 jest dla Pacjenta bezpłatny !!! (280zł - refundacja NFZ i 720zł - refundacja PCPR/NFZ).

UWAGA! Niestety podana sytuacja rzadko ma miejsce, gdyż z uwagi na ograniczone środki finansowe PCPRy i MOPSy na dużo niższym poziomie udzielają wsparcia - często jest to 50% do 100%)

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

Kserokopię zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.
Fakturę na odebrany wyrób medyczny na zlecenie (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ).
Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
Numer NIP.
Jeśli masz zlecenie z NFZ i jeszcze go nie zrealizowałeś, to możesz starć się o dofinansowanie w wysokości:

100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany wyrób medyczny na zlecenie);
150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany wyrób medyczny na zlecenie (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez MZ);
Np. Limit kwoty finansowanej przez NFZ na wózek inwalidzki lekki wynosi 1700 zł (refundacja 100% do kwoty limitu), ale cena wózka przewyższa ten limit. Starając się o dofinansowanie możesz uzyskać maksymalnie 150% kwoty limitu, co w tym przypadku wynosi 2550 zł. Po przyznaniu takiego dofinansowania będziesz w sumie dysponować kwotą 4250 zł.

Starając się o dofinansowanie PCPR/MOPS należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

Kserokopię zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.
Zgłoś się do najbliższego Punktu Zaopatrzenia Ortopedycznego AKSON po fakturę pro forma na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informację o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ).
Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).


2. DOFINANSOWANIE NA SPRZĘT REHABILITACYJNY, KTÓRY NIE JEST REFUNDOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA.

Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 80% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowanie można starać się na zakup różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny np. maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń, koncentratory tlenu, sprzęt toaletowy dla niepełnosprawnych i wiele innych produktów rehabilitacyjnych.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.3. DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I BARIER TECHNICZNYCH.

Jest to kolejna forma dofinansowania, która pozwala starać się o dofinansowanie w wysokości do 95% wartości sprzętu. O to dofinansowanie można starać się np. na zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie dokumentów zakupu z odroczonym terminem płatności w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.4. DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH.

Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np. „schodołaza”, ale również prace budowlane. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 95% wartości sprzętu lub wykonanych prac.

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).


Jeśli masz pytania na temat dofinansowania zadzwoń do naszego przedstawiciela handlowego lub najbliższego Punktu Zaopatrzenia Ortopedycznego AKSON. Wiemy na ten temat wszystko! Pomagamy w załatwianiu formalności.