akson logo
kids active senior women

KIDS

Zone for kids

ACTIVE

Zone for active

Senior

Zone for seniors

Women

Zone for Women

OBSŁUGA:

Spółka Akson nieustannie dąży do poprawy jakości obsługi klienta. W marcu 2003 roku, w wyniku przeprowadzonego audytu certyfikującego wykonanego przez jednostkę certyfikującą TÜV Nord otrzymaliśmy certyfikat na zgodność z normą DIN EN ISO 9001:2000. Był to pierwszy certyfikat w Polsce w zakresie: import, dystrybucja i handel wyrobami medycznymi, ortopedycznymi i rehabilitacyjnymi. We wszystkich placówkach firmy AKSON zatrudnieni są wyspecjalizowani fachowcy, gotowi służyć pomocą i radą. Bogato zaopatrzony magazyn, własny transport oraz stałe umowy z firmami kurierskimi umożliwiają nam bardzo szybkie realizowanie zamówień. Dzięki solidności i rzetelności z każdym rokiem zdobywamy coraz więcej zadowolonych klientów.

certyfikat 

Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają dopuszczenie do obrotu:

- deklaracje zgodności CE (dotyczy wyrobów medycznych produkowanych w Europie),
- rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

NIP: 634-10-12-579
REGON: 272434970
kRS 0000113506