Aktualności Akson

"AKTYWNY SAMORZĄD" 2019

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął już dokument określający kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Do 11 marca 2019 r. samorządy powiatowe mogą występować do PFRON o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Aktywny samorząd”, w ramach którego realizowane jest na poziomie lokalnym wsparcie dla osób z niepełnosprawnością.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy). Formularze wniosków są dostępne u realizatora programu. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2019 r.

Szczegóły programu dostępne na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl/aktywny-samorzad-w-2019-roku