Aktualności Akson

"Aktywny samorząd" 2020

Zarząd Funduszu przyjął dokument: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.

 

Ogólnym zarysem tegoroczny projekt przypomina założenia programowe sprzed roku (2019), uwzględniono jednak pewne istotne zmiany.

Od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Przede wszystkim jednak, Fundusz zagwarantował wyższy budżet na realizację programu w roku 2020, bo aż 181,5 mln zł. Co ważne - zwiększono maksymalne kwoty dofinansowania.

Na wózek elektryczny można dostać nawet 25 000 zł, która to kwota stanowi 150% maksymalnej zeszłorocznej kwoty dofinansowania na ten cel.

Na skuter elektryczny w 2020 r. nie tylko zapowiedziane jest wyższe dofinansowanie, ale też zmniejszenie obowiązkowej wpłaty własnej z 35% na 25% wartości brutto. Wszystko to sprawia, że poszerza się grupa potencjalnych beneficjentów a wśród nich osób, które nie muszą wybierać tańszych, nie zawsze optymalnych rozwiązań.

Dla kogo przewidziano program? "Aktywny samorząd" skierowany jest oczywiście do osób z niepełnosprawnościami. Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym. W bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

  • są zatrudnione - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
  • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
  • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
  • w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

 

Więcej informacji na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/?fbclid=IwAR0vylPqf9VLVu7qAqDsO72lraXFW8iHiUHc5Zdt4V-85ljT0Go8bcEYShk