Aktualności Akson

INFORMATOR DLA OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Dzięki uprzejmości Prezes Fundacji TOŚKA I PRZYJACIELE zapraszamy do lektury Informatora, gdzie znajdziecie Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

1. Co to jest USTAWA ZA ŻYCIEM? Jak z niej skorzystać?

2. Jak uzyskać ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

3. Jak uzyskać poniższe opinie i orzeczenia w PPP - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gliwicach: • opinia o potrzebie WWRD - WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego • orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

4. Jakie są dostępne formy TERAPII i REHABILITACJI dla Twojego dziecka? Gdzie można je realizować?

5. Jak skorzystać z form wsparcia z OPS - Ośrodka Pomocy Społecznej, takich jak: świadczenie “za życiem” | świadczenie pielęgnacyjne | zasiłek pielęgnacyjny | specjalny zasiłek opiekuńczy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością opieka wytchnieniowa | SUO (Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze).

6. Jakie dofinansowanie uzyskasz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON?

7. Z jakiego wsparcia możesz skorzystać w ramach NFZ?

8. Co to jest ULGA REHABILITACYJNA? Komu przysługuje?

9. Komu przysługuje KARTA PARKINGOWA? Jak ją uzyskać? Co ułatwia w Gliwicach?

10. Jak pozyskiwać 1% podatku i darowizny na rzecz swojego dziecka?

11. Jakie wsparcie możesz uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.