Aktualności Akson

Komunikat NFZ na okres pandemii - zlecenia NFZ

Centrala NFZ informuje, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady! 

W sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej, poza systemem e-ZWM, wymagane jest potwierdzenia zlecenia w OW NFZ. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ, z wykorzystaniem wszystkich systemów łączności drogą elektroniczną. Pacjent, osoba uprawniona, przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne, po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia, otrzyma od OW NFZ informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (np. telefonicznie lub poprzez e-mail).

Realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL - daty urodzenia - bez wydruku papierowego. 

Pacjent podpisuje jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.

 

Tekst źródłowy: NFZ