Aktualności Akson

PFRON przywrócił dofinansowanie do wózków z napędem elektrycznym!

WAŻNY TEMAT!

PFRON PRZYWRÓCIŁ DOFINANSOWANIE DO WÓZKÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM!

 

Aż do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osoby z dysfunkcją narządu ruchu.

 

Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł!

 

Dofinansowanie do wózków o napędzie elektrycznym wraca po pięciu latach i jest ważnym krokiem w działalności PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Wznowienie dofinansowań do zakupu wózka elektrycznego to ponowne rozszerzenie oferty Funduszu, skierowanej do osób, które doświadczają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej i społecznej przez osoby niepełnosprawne.

 

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym.

 

W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 procent ceny brutto wózka.

 


Jak będzie można uzyskać dofinansowanie?

Trzeba zacząć od złożenia wniosku w powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie lub w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW).