Fundusze Europejskie 2020

Akson Sp. z o.o. Sp. k. otrzymał w 2020 r. dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Celem wspieranego projektu jest utrzymanie innowacyjnych metod zaopatrzenia w wyroby medyczne świadczeniobiorców, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia ciągłości świadczeń dla osób niepełnosprawnych i seniorów, w dobie utrudnień związanych z COVID-19.

Najistotniejszym efektem działań Akson, zwłaszcza w czasie pandemii, jest i pozostanie dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami, a także seniorom, zaopatrzenia medycznego oraz sprzętów rehabilitacyjnych i ortopedycznych w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Podstawą jest zabezpieczenie realizacji potrzeb klientów, bez narażania ich na konieczność wizyty w sklepie stacjonarnym, między innymi poprzez dowóz towaru pod wskazany adres. Równie ważnym efektem działań jest i będzie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom i klientom Akson, poprzez zapewnienie środków ochrony osobistej i wdrożenie dopracowanych procedur postępowania. Działanie wspomagające ma znaczące poszerzenie zakresu zadań i działań podejmowanych przez pracowników Infolinii, w celu uniknięcia konieczności osobistego stawiania się klienta w miejscu realizacji zleceń medycznych oraz poszerzenie oferty w sklepie internetowym, dostępnym na stronie z ofertą firmy, aby umożliwić klientom bezpieczne zakupy produktów medycznych online, bez wychodzenia z domu.

Całkowita wartość projektu wyliczona została na kwotę 347 441,22 zł, wkład Funduszy Europejskich w ten projekt wynosi 347 441,22 zł, pokrywając wyliczoną wartość projektu.