Likwidacja barier

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych


Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Takie dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np. „schodołaza”, ale również prace budowlane.

Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac.
 

 

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty do instytucji PCPR lub MOPS:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
2. Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
3. Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
4. Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).