Likwidacja barier

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych


Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np. „schodołaza”, ale również prace budowlane. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac.
 

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty do instytucji PCPR lub MOPS:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
2. Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
3. Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
4. Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).