Realizacja zleceń NFZ

Jesteśmy dystrybutorem i importerem sprzętu medycznego, ponadto siecią sklepów medycznych i wypożyczalni.

Mamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w postaci zaopatrzenia w wyroby medyczne. Zlecenie NFZ można zrealizować we wszystkich stacjonarnych sklepach medycznych Akson na terenie całego kraju. Jeśli korzystacie z pomocy naszych przedstawicieli handlowych oraz specjalistów do spraw sprzętu dziecięcego, to oczywiście również Narodowy Fundusz Zdrowia zrefunduje wyroby medyczne do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Ponadto zawsze możecie liczyć na pomoc w zakresie poszukiwania środków na dodatkowe dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, w PCPR, MOPS lub Fundacjach.